“ІТ-Інтегратор” — найбільший розробник
і постачальник IT-рішень для корпоративного
і державного секторів
в Україні.

Розподілені корпоративні мережі

Надіслати запит

Не завжди компанії мають власні фізичні канали доступу передачі даних між підрозділами(магазинами, філіями і т.д.), що розподілені територіально. У таких випадках використовуються підключення до глобальної мережі та VPN для забезпечення високого рівня захищеності корпоративної мережі. Таким чином Інтернет стає розширенням корпоративної розподіленої мережі.

VPN корисні для компаній, які віддають перевагу приватному, захищеному трафіку, і особливо корисні для організацій, які мають більше одного офісу, розташованого у дуже різних географічних точках. Цим підприємствам часто доводиться отримувати доступ до ресурсів, розміщених у основній мережі, яка може включати сервери, які сприяють надсиланню електронної пошти або зберігають дані. У деяких випадках сервер може бути робочим центром програми, необхідної для бізнесу компанії. У цьому випадку мережа VPN може надати всім сайтам повний доступ до програми, ніби вона розміщена в їхньому фізичному об’єкті. Без VPN не обійтись, якщо кожен філіал або офіс має власні ресурси, або розміщує унікальні процеси від доступу до яких, отримає вигоду вся компанія. Наприклад, якби в кожному офісі були унікальна інформація яка постійно оновлювалися та налаштовувалися для клієнтів, мережева VPN давала б особам, які приймають рішення, безпечний доступ до всього, що розробляється, незалежно від їх фізичного розташування. .

Також можливе налаштування VPN, що використовуються двома або більше різними компаніями, які хочуть спільно використовувати певні ресурси, але залишати інші приватними. В такому випадку кожна організація підключається до мережі VPN і вибирає, що вона хоче зробити доступною для інших компаній. Таким чином вони можуть співпрацювати та ділитися без розголошення конфіденційних даних.

    Бажаєте

    надіслати

    запит?
    *Політика конфіденційності