Система засобів захисту IP-трафіка "CryptoIP"

CryptoIP являє собою набір засобів (апаратних та програмних), які забезпечують побудову систем захисту IP-трафіку відповідно до ідеології IPSec (RFC 2401) і повністю відповідають законодавству України.

CryptoIP - це необхідний і достатній набір інструментів для побудови VPN мереж поверх будь-яких (але зв'язкових) IPv4-мереж. Інформація VPN передається в тунельному режимі, коли вихідні IP-пакети повністю шифруються і інкапсулюються в нові пакети, які передаються між вузлами (шифраторами) захищеної мережі.

Передача інформації в VPN, створеної системою CryptoIP забезпечує:

 • конфіденційність і цілісність даних;
 • авторизацію джерела даних;
 • захист від аналізу трафіку;
 • приховання топології мережі, що захищається.

Функції системи CryptoIP уніфіковані і сумісні при одночасному використанні.

Система захисту включає наступні групи захисту:

1. Інструменти шифрування трафіку:

Апаратні засоби шифрування IP-трафіку для захисту конфіденційної інформації:

 • CryptoIP 459, високошвидкісний;
 • CryptoIP 448, средньошвидкісний ;
 • CryptoIP 428, низькошвидкісний.

Апаратні засоби шифрування IP-трафіку для захисту службової інформації:

 • CryptoIP 459D/DO, високошвидкісний;
 • CryptoIP 448D/DO, середньошвидкісний.

Програмні засоби шифрування IP-трафіку для захисту конфіденційної інформації:

 • CryptoIP VPN Client, абонентський;
 • CryptoIP VPN Gate, серверний

2. Елементи інфраструктури системи захисту IP-трафіку:

 • CryptoIP VPN Manager 2, центр управління VPN (віддалене управління);
 • CryptoIP-400, менеджер ключів;
 • CryptoKDC, центр сертифікації ключів;
 • CryptoProxy CSC, протокольний шлюз підключення до ЦСК. 

Засоби захисту конфіденційної інформації CryptoIP-C

Засоби захисту службової інформації CryptoIP-D