Система гарантованого електропостачання

Безперебійне живлення критичних об'єктів

Рішення для забезпечення безперебійного живлення критичних об'єктів, зокрема, медичних закладів, що базується на новітніх розробках у сфері систем безперебійного живлення, автономної генерації, інтелектуального керування та моніторингу систем гарантованого електропостачання.

Вимоги до системи:

  • Висока швидкість розгортання системи
  • Забезпечення необхідного нормованого часу автономної роботи споживачів критичної групи
  • Високий рівень надійності та відмовостійкості
  • Можливість віддаленого моніторингу та керування
  • Універсальність застосування для різних закладів

Опис рішення для медичних закладів